Ris Avis har vært laget siden 2007. Her er noen elever fra den første gruppen. Tre valgfagsgrupper skal…