Alle skoler har valgfag, det er en del av ungdomsskolen, det er noe som gjør det annerledes enn…