Ord du kan bruke på engelsktentamen!

Ønsker du å overraske engelsklæreren din med noen kompliserte engelskord? Da kan du blande inn noen av disse ordene i din neste tekst. Men husk! Det er viktig å ikke overbruke vanskelige ord! Noen ganger er det enkle ofte det beste.

 

Significant

Betydelige

«There has been a significant change the last decade.»

 

Implicate 

Å hinte til noe
Å føre til noe

«Because he knew the knife would implicate him as the killer, he threw it into the lake.»

 

Ramification

En negativ konsekvens

«Before you quit your job, be aware of the ramification of not having money to pay you bills.»

 

Elucidate

Å forklare noe/gjøre noe klart

«Because of his stroke, he is not able to elucidate his thoughts verbally.»

 

Advantageous

Til ens fordel

«The chess player moved his piece to a more advantageous position, securing to win.»

 

Employ

Å bruke/benytte seg av noe

«I had to employ a lawyer ro review the contract.»

 

Obtain

Å få tak i

«The information was difficult to obtain

 

Pretentious

Å late som man selv eller noe annet er bedre, flinkere, finere osv. enn man egentlig ikke er

«The houses in the neighborhood are large and pretentious

 

Controversial

Kontroversielt
Noe omdiskutert/omstridt

«They discussed a controversial topic».

 

Substantiate

Legge frem bevis som støtter sannheten

«The reporter could not publish his article because he was unable to substantiate the stories of his confidential source».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.