Årets julegudstjeneste på Ris

KJERKOJulegudstjenesten i Ris kirke er en årlig tradisjon for skolen vår. 20. desember dro hele skolen opp sammen til kirken for å se gudstjenesten det året. Som vanlig hjalp 10. klasse til med gudstjenesten ved å synge i kor og lese juleevangeliet på fremmedspråkene deres. De som leste juleevangeliet kunne åpenbart språkene sine godt og leste klart og med innlevelse. «Koret» sang vakkert og skapte stemning for resten av gudstjenesten. Resten av skolen fikk også være med å synge flere julesanger med koret. Jeg spurte et par av 10. klassingene om hva de syntes om de tidligere gudstjenestene, de var for det meste enige i at det var hyggelig, men kanskje litt bråkete. Det var  rart at de sa det var bråkete, for det var veldig stille, rolig og lett å høre hva som ble sagt i år.

Presten holdt en tale til elevene om at det er greit å være litt under gjennomsnittlig god i noe og fortalte om juleevangeliet og Jesu’ fødsel. Hun fortalte meg at det var det første året hun hadde holdt julegudstjeneste, men at hun hadde hatt det for to andre skoler tidligere det året. Da jeg spurte henne hvordan det var å holde julegudstjeneste for Ris i forhold til de barneskolene hun hadde holdt det for tidligere. Hun sa at vi var mye stillere enn de andre skolene, som gjorde det lettere tale.

Til slutt holdt rektor en tale om det sosiale klimaet på Ris. Hun roste vår evne til å inkludere og være snille mot hverandre. Talen var motiverende og økte engasjementet for det kommende året.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.