Stort engasjement på Ris!

Det ble stor oppslutning rundt avstemning rundt valg av OD-prosjekt 2018. Elevene fikk velge mellom tre formål: «Et liv i fengsel», «Stå opp mot urett» og «Bygg fred – ikke murer». Det var et tett løp, men «Et liv i fengsel» fikk tilslutt flest stemmer og blir dermed formålet Ris har sendt inn til OD.

Kopier 2018-03-07 01_12_57

Elevrådet har sendt inn valgresultatet til OD sentralt, og de vil komme tilbake til Ris Avis med opplysninger om hvilket prosjekt vi skal samle inn midler til i høst. Her er litt informasjon om du ulike formålene og hva du kan bidra til å gjøre hvis prosjektet blir valgt:

Formålet «Et liv i fengsel» kan blant annet bidra til at palestinsk ungdom har trygge skoler og lokalsamfunn som ikke er preget av krig, at ungdom som har sittet i fengsel får en bedre hverdag gjennom traumebehandling og at kvinner deltar i samfunnet på lik linje som menn.

Om prosjektet «Stå opp mot urett» blir valgt vil ungdom i Nepal kunne bli li hørt og være med å bestemme i sitt lokalsamfunn, ta kampen mot diskriminering og urettferdighet på skolen, samt velge yrke uten å tenke på hvilken kaste de tilhører.

«Bygg fred, ikke murer» vil bidra til at ungdom i  Mexico, Guatemala og Honduras får tryggere skoler, får opplæring i lederskap og samfunns-deltakelse, og påvirke myndighetene til å endre lover og gi mer penger til saker som angår ungdom.

Elevrådsleder, Hannah Myklebust takker for den store oppslutningen: «Tusen takk for fantastisk engasjement – vi gleder oss til OD!»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.