-Etter dette la alle lærerne merke til meg

Nicolas Jey Wong går sisteåret på Oslo Handelsgymnasium. Han vurderer å starte på en av de mest annerkjente unviersitetene i USA, nemlig fordi han deltok på utdanningsprogrammet Young Amabassadors.

Young Ambassadors er et program skapt av norske studenter i samarbeid med den Amerikanske ambassaden, som strekker seg over ett år. Det er laget for ungdom som engasjerer seg i samfunnet, og er glad i å lære nye ting. Du vil får opplæring i ulike samfunnssektorer som miljø, teknologi, norsk kultur, politikk og mye annet.

Når man deltar på programmet får alle hver sin montor som kan veilede deg på ulike områder. Mentoren vil hjelpe deg om du har noen problemer, eller hvis du trenger hjelp med for eksempel å ta en avgjørelse. Disse er velutdannede folk som kan gi deg et fornuftig synspunkt på det du lurer på.

Vi omgir oss med smarte folk, noe som er veldig engasjerende.

Wong forteller at programmet arrangerer flere sosiale sammenkomster, men at det i hvert fall er ett seminar i måneden. Her får de som deltar foredrag fra folk som er verdensledende i det de snakker om. De må også løse oppgaver om ulike samfunnsutfordringer som er aktuelt i dag. Han forteller at arrangørene aktiviserer de som er med, og er f30594343_2018497921803297_3720858527917408256_olinke til å få alle til å ta del i diskusjonene. I tillegg skal de mot slutten skrive et leserinnlegg på vegne av organisasjonen og en avsluttende rapport de gir over til regjeringen.

Når vi spør Nicolas om hvorfor man burde melde seg på, skjønner vi raskt at det er mange fordeler knyttet til læringsprogrammet.

-Man blir jo eksponert for folk med ulike politiske meninger og med forskjellige synspunkter på både små og store saker. Men selv om vi har så forskjellige meninger, er det noe vi har til felles; nemlig at alle engasjerer seg for samfunnet.

Wong forteller at man må ta noen timer fri fra skolen i forbindelse med Young Ambassadors. Det positive derimot, er at man lærer mye som mange av lærerne ikke har noe særlig god kjennskap til. Om du kommer inn, informerer de skolen din, og forteller at du er med på programmet.

-Dagen etter at skolen hadde fått vite om Young Ambassadors, fikk jeg mail av rektor hvor hun ville ta bilde av meg til skoleavisen. Plutselig fikk mange av lærerne vite om det, og visste hvem jeg var. Det hender de nikker eller sier «bra jobb» når de ser meg i gangene. Det er jo prestisje, siden det er et såpass anerkjent program. Så etter dette la alle lærerne merke til meg.

Etter å ha fått mye informasjon om hva Young Ambassadors er, og hvorfor man burde delta, lurer vi på om hvem som kan melde seg på.

Man må gå på videregående skole, men det er egentlig det eneste kravet. I tillegg må man selvfølgelig være kunnskapssøkende og lærervilling, for programmet er jo for å utdanne ledere. De prøver også å ha likt antall deltakere mellom jenter og gutter, og å ha med folk fra ulike politiske ståsteder for å skape et størst mulig mangfold, og kunne berike hverandre med kunnskap.

For å kunne melde seg på utdanningsprogrammet, må man gjennom en søknadsprosess. Man starter ved å sende en søknad bestående av CV, motivasjonsbrev og karakterkort. Deretter innkaller de 40 søkere til intervju, hvor man skal debattere fra ulike synspunkt for at de skal sjekke om man er engasjert. Videre skal man også lage en presentasjon som man skal fremføre. Det blir til slutt en helhetlig vurdering, hvor de ser på blant annet om man er flink til å tilegne seg kunnskap, personlige egenskaper og om man er samarbeidsvillig.

Skrevet av Nina Aarnes og Mimi Husebye