Har Ris plass til en ny 8. klasse?

Vestre Aker- området fortettes mer og mer. Det fører til flere elever på Ris skole, og krever at skolen måtte bli rehabilitert 2014 til 2016. Nå har skolen flere klasserom, men hvordan vil skolen endre seg fremover?

Morten Schou, viserektor

Når dette skoleårets 10. Trinn erstattes av  et nytt 8. trinn vil antallet klasser på skolen øke. Det betyr at noen tomme rom vil bli gjort til klasserom til neste år. Jeg spurte Morten om hvordan skolen vil endres de neste årene.

Av: Paul Johan Slungaard

Hvor mange parareller forventes det at neste års 8. trinn vil inneholde? 

Neste års 8. trinn vil bestå av syv klasser, i likhet med de andre trinnene. Altså vil det bli 21 klasser på Ris.

Det vil si at Ris skole vil få 2 nye klasser. Hvilke rom vil bli klasserom neste skoleår? 

Vi vil ta i bruk de to datarommene i tredje etasje til 10. trinn.

Hvorfor vokser Ris så fort? 

Det er mangel på skoler i området. Dette er siste året vi fyller opp trinnene. Det er veldig mange som søker seg til Ris, og det er nesten slik at vi ikke kan ta imot alle. Den bakenforliggende årsaken til flere elever på skolen er nok fortetting i området. Villahager rundt skolen bygges ut, og flere folk flytter inn.

Hva er de største fordelene/ ulempene ved at skolen vokser? 

Det blir mange elever å forholde seg til, men fordelene er at det blir et større fagmiljø, og skolen kan tilby flere valgfag.

Når tror du skolen må utvides? 

Ikke på en god stund, hvertfall ikke mens jeg jobber her. Det vil ikke bli mer enn 21 klasser på skolen.

Men hva om det fortettes mer, hvor skal nyinflyttede elever gå hvis de ikke kan gå på Ris? 

Man blir nødt til å flytte skolegrensene, noen må gå på Nordberg, noen må gå på Midtstuen osv. På sikt blir man nødt til å bygge en ny skole i nærheten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *