HVORDAN SYNES ÅRETS 8.KLASSINGER DET VAR Å STARTE PÅ RIS?

Laget av Maren Jenssen & Nicoline Rasch

Vi har intervjuet 25 elever fra 8. trinn. Vi spurte dem om deres opplevelse fra første skoledag, om hvordan forandringen fra barneskolen var og om hva de gledet seg til med ungdomsskolen.

 

Anmerkninger er en stor forandring

De hadde forskjellige svar, men det var også mange likheter mellom svarene. Vi gikk først til klasse 8c, hvor vi snakket med 5 pratsomme elver: Thea, Neo, Kristian, Laura og Juni. “Hva var den største forandringen fra barneskolen?” “Anmerkinger” sier Thea. “Ting ble mye mer seriøst” legger hun til. Elevene nevnte også at det var nytt med skap, og også nytt for dem å kunne bruke mobilen ute i skolegården. Noen av dem sa at de også ble mer slitne etter en skoledag.

“Synes dere skolen var flinke til å gjøre ting lettere for dere ved skolestart?” Det var de alle enige om. De synes lærerne var flinke til å gjøre ting trygt. Det var nesten ingen anmerkninger som ble delt ut første uken, og det synes de også var bra, men at lærerne ble mye strengere når andre uken begynte, var litt kjipt.

“Er det noe dere gleder dere til i 8. klasse og med ungdomskolen?” “Klassetur” sier flere av dem. “Spill-klubb” blir også nevnt. Ved skolestart gledet de seg til å få nye venner, og noen hadde allerede begynt å tenke på neste sommerferie. “Om et år da” sier Neo.

Ikke særlig skummelt

Så intervjuet vi elever i 8d. Der snakket vi med Hedvig, Herman, Cornelia og Kai, og vi stilte de samme spørsmålene. De syntes de største forskjellene var mer frihet, mobilbruk, og anmerkninger. De var alle enige om at det ikke var spesielt skummelt ved skolestart, og at lærerne var flinke til å gjøre ting lettere for dem “Det var bra at de ikke var så strenge på anmerkinger”

“Er det noe dere gleder dere til?” “Karakterer” ble sagt. “Ball og sånn i 10. klasse kanskje? Men det er ganske lenge til da», ler Hedvig.

“Gleder meg til Polen-tur»

Deretter gikk turen til 8g. “Hva synes dere var den største forandringen fra barneskolen? spør vi Marcus, Felix, Andrea og Madeleine. De synes lærerne og klasserommene var nytt. “Jeg synes at det å kunne gjøre hva man ville i friminuttet var veldig bra, jeg gikk på Smestad og det var skikkelig strengt” forteller Felix. Alle er enige om at skolen var flinke til å gjøre ting lett for dem ved skolestart. “Synes kanskje at It’s learning appen er litt forvirrende noen ganger” sier Felix.

“Hva gleder dere dere mest til med ungdomsskolen?” Det ble helt stille. “Sånn turer og ball og sånn.” forteller vi dem. “Ja det gleder jeg meg til, vi skal vel til Polen eller Berlin.” Sier Madelen. Alt i alt var de enige om at det gikk helt fint å starte på Ris.

Utrolig vanskelig å finne fram

Så banket vi på døren til 8e, der vi fikk snakke med Marcus, Pauline, Mats og Linnea. “Hva synes dere var den største forandringen. De ble ganske tause hele gjengen. “Det er en veldig stor skole” sier Pauline. “Det var veldig vanskelig å finne fram første uken” Hun legger trykk på veldig. Valgfag og språk var nytt for dem, men de merket ikke særlig forskjell på lærerne fra barneskolen til ungdomsskolen. Disse også var enige om at skolestarten gikk fint, og at lærerne var flinke til å gjøre ting trygt. “Var det noen ting de kunne gjort bedre?” spør vi. “Omvisningen kunne vært bedre” sier Mats. Da hadde det kanskje vært lettere å finne fram.

“Er det noe dere gleder dere til?” “Skoleball!” sier Pauline raskt. De så også frem til Polen-tur, fotballturneringer og diverse aktiviteter.

Lærerne ble fort strengere

Vi fikk også snakke med Julia, Ida, Malene, og Filip fra klasse 8f. Når vi spør om hva som var den største forandringen fra barneskolen, var det ikke noe særlig tvil. “Anmerkinger” sier de alle. Mobilbruk ute var også nytt for dem.

Også i denne klassen var elevene enige i at lærerne var flinke til å gjøre skolestarten enklere. “Vi hadde en del bli-kjent leker første skoledag” forteller Ida. “Lærerne var heller ikke særlig strenge” sier Julia. “Men jeg synes de ble litt for strenge andre uken” forteller hun. Her var elevene enige i at omvisningen de fikk første skoledag var bra, og at de nesten klarte å finne fram til alt.

“Er det noe dere gleder dere til?” De ser litt på hverandre. “Skoleball i tiende”.

Noen ting synes de var litt vanskelig å forholde seg til, som å måtte huske å hente bøker før timen for eksempel.

 Mye mer frihet

Til slutt fant vi en 8.klasse til på musikkrommet. Der snakket vi med Alex, Henrik, Mathias og Kristian. Vi stiller dem de samme spørsmålene, og vi fikk også omtrent de samme svarene. Anmerkninger var den største forskjellen. “Det er deilig å kunne være på mobilen.” blir sagt, “Vi har mye mer frihet” fortsetter Kristian. “Det var også vanskelig å finne fram, vi fant for eksempel ikke musikkrommet nå og da måtte vi spørre en lærer” sier Kristian igjen. “Omvisningen var ikke bra nok…” legger Henrik til.

“Hva gleder dere dere mest til?” spør vi. “Sommerferie” “Polen-tur blir gøy” sier de.

Da vi hadde snakket med de 25 elevene, var konklusjonen ganske åpenbar. De var alle enige om at anmerkninger var en stor forandring, at skolestarten gikk bra. Mange av de gledet seg til skoleball og tur til Polen, og det virket som at det å starte på Ris var gøy for dem alle.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.