Har du lyst til å gjøre en forskjell?

Av Anna Martinez-Jørgensen og Kaja Lund Johnsen

Ønsker du å engasjere deg i en organisasjon og få masse nye venner fra hele landet? Det finnes mange forskjellige ungdomsorganisasjoner, og en passer helt sikkert for deg. 

 Da Ingunn Parker Bekkhus var medlem i Natur og ungdom klarte hun og andre i organisasjonen å få oppmerksomhet rundt det farlige stoffet PCB som finnes i noen lysstoffrør. Det er kreftfremkallende og hormonforstyrrende. På grunn av dette ble lysstoffrørene ulovlig. Dette er et eksempel på hvordan ungdom kan gjøre en stor forskjell.

Ingunn er i dag lærer på Ris

Ingunn ble medlem i Natur og ungdom da hun var 13 år fordi hun syntes det var på tide å bli engasjert. Hun var opptatt av naturen og ble derfor medlem i Natur og ungdom. Hun var medlem i Natur og ungdom i mange år og ble organisasjonssekretær. I dag er hun støttemedlem for Natur og ungdom og er lærer på Ris skole. 

Press – Redd Barna Ungdom

Press jobber for barnas rettigheter, de siste årene har de spesielt jobbet med asylbarn som kommer til Norge. Press er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som kun jobber med barnas rettigheter. Det er en organisasjon du kan bli med i uansett religion eller politisk syn. Så lenge du er mellom 13-25 år og har lyst til å kjempe for barnas rettigheter kan du bli med i Press. I Press blir det ofte organisert aksjoner og debatter for å påvirke politikere. 

Anna er medlem i Press og forteller at det er en måte å bli kjent med flere folk og gjøre en viktig forskjell i samfunnet.

Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen er en organisasjon som jobber for elevenes premisser og for en bedre skolehverdag. Du kan bli medlem selv hvis dette er noe som interesserer deg, eller du kan prøve å få skolen din til å bli medlem. I det siste har de jobbet mot kameraovervåkning på skolen.

Politiske og Religiøse ungdomsorganisasjoner

Det finnes også mange forskjellige ungdomsorganisasjoner innenfor politikken og innenfor religiøsitet. Det finnes ungdomsorganisasjoner for alle store partier i Norge. Det kan passe for deg å bli med i en slik gruppe hvis du er interessert i politikk. Det finnes også mange religiøse ungdomsgrupper. Noen elever på Ris skole kjenner nok til RISK, som er Ris menighet sin ungdomsorganisasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.