Vi har møtt Barneombudet og aktor i 22. juli saken

Vi har snakket med Inga, som er det nye Barneombudet. Vi stilte henne noen spørsmål om den nye stillingen. Hun startet i august og har møtt mange forskjellige mennesker siden da.

Mye nytt i en ny stilling

“Hvordan trives du i den nye stillingen?” spør vi henne.“Jeg trives bra, det er hektisk, men det skjer mye nytt”. Inga forteller at hun har vært på mange møter med forskjellige organisasjoner. “Nå holder vi på å lage en strategi for hva vi skal jobbe med fremover”. Vi spør henne om hvorfor de tror de valgte akkurat henne til stillingen. Inga ler litt, hun sier at hun er uredd og vant til å argumentere, og at det er viktig når man skal påvirke de som bestemmer i Norge. “Jeg synes det er viktig å kunne fremme et budskap”

Mye å ta tak i når det gjelder barnerettighetene


Foto: Sveinung Arnestad/barneombudet

Når vi spør om hva hun mener vi skal forbedre når det gjelder barns rettigheter sier hun at hun synes mye er bra, men at det også er mye å jobbe med, “særlig når det gjelder barn som sliter litt, som kanskje ikke har det så bra hjemme.” Hun forteller videre at det er viktig å passe på barna hvis de ikke klarer tilpasse seg på skolen, eller hjelpe barn som må flytte fra foreldrene sine og bo på barnehjemsinstitusjoner. “Det er mange som har det vanskelig, og vi har mye å gjøre for å gjøre omsorgen bedre. Når man møter voksne som strever, har de mest sannsynlig hatt en vanskelig barndom. Jeg synes det er viktig å hjelpe dem så tidlig som mulig.”

“Hva har du lyst til å kjempe for?”. “Jeg vil kjempe for at alle barn i Norge skal ha det best mulig, jeg tenker at barna i dag lever en litt annen verden enn det vi gjorde, og det er viktig at de voksne må lytte til barna” forteller Inga.

Aktor i 22. juli saken – det var slitsomt og mye følelser

Vi leste at Inga var aktor i 22. juli saken i 2011, vi stilte henne noen spørsmål om det. En aktor er en som jobber i påtalemyndigheten, og de fører saker for retten for påtalemyndighetene – de bestemmer om det skal reises straffesak eller ikke.

Vi spør henne om hvordan hun synes det var å jobbe med saken. “Hva skal jeg si, det var slitsomt, men også godt å kunne være med på å påvirke hvordan prosessen skulle bli” For Inga var det viktig at rettsaken skulle være rettferdig, selv om det kunne være utfordrende. “Det var mye følelser i sving, men det var viktig at vi ikke gjorde det annerledes fordi det var han, og at vi holder på reglene vi har” sier hun videre.

Tar med seg erfaringer

“Er det noen inntrykk og erfaringer du har tatt med deg fra opplevelsen, og inn i den nye jobben?”” “Ja, det er det. Jeg har mye erfaring med media, og jeg merket i den nye jobben at jeg måtte fort på TV, og da var jeg glad for at jeg hadde gjort det før. Første gangen var jeg stressa, men nå er jeg ikke så stressa lengre – det føles nesten ut som en hverdagslig ting.” Hun sier at det også skal mye til før hun blir stressa, hun klarer å beholde roen. Saken har også gjort henne enda mindre redd, og hun tør å stå for det hun mener.

Vi spør henne også om hun har noen tips til ungdommer som skal klare seg på ungdomsskolen. Hun forteller at selv om man skal ha fokus på læring er det like viktig å ha gode venner og finne på hyggelige ting. Ikke bare tenke på å få best mulig karakter. “Jeg tenker at det er viktig å lære seg å slappe av og at det er viktig å ha radaren ute for folkene som er rundt deg.” Hun sier at vi må passe på å se om det er noen som ikke trives så godt på skolen og tenke om en selv kan gjøre en forskjell.

En typisk dag for Inga er masse møter, lekselesing, trening til barna, en del jobbing og hun tar seg også litt tid til Netflix og serier på kvelden.

Lærer av andre

“Reiser du noe med jobben?”. “Ja, jeg har vært i Paris imøte med andre barneombud” Hun forteller at det er kjempe interessant og at hun får høre om hvilke utfordringer de har og at de lærer av hverandre. “Norge var jo en av de første som fikk barneombud så mange lurer på hvordan vi gjør det”.

Inga forteller videre at det også mange andre land som sliter med det samme som oss, og de fleste land har lyst til å finne ut hvordan man skal hjelpe barn som faller litt utenfor, og hvordan man skal hjelpe dem enklest mulig, også når det er kriminalitet inne i bildet.

Snakker mye med andre

Vi spør henne også hvem hun pleier å ha møter med. “Jeg møter ofte andre organisasjoner, barnevernansatte, ledere for helseforetak, Røde Kors og jeg snakker også mye med politikere.»

Noe av det siste hun sier er at hun har 19 ansatte, og de er ofte jurister og sosiologer. “Det kommer ofte barn for å snakke med de som er der” sier hun tilslutt.

Vi lærte mye av Inga, og hun fortalte oss masse om jobben sin. Vi tenker det er viktig at denne jobben finnes, det er viktig å passe på barna, og hjelpe dem hvis det trengs.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.