Hvordan bygge en pc?

Dette er del 2 av tips til PC-byggingen. I den forrige artikkelen forklarte vi hvilke deler du trenger for å bygge en PC og hva de gjør. Nå skal vi forklare deg, hvordan du kan gå frem, for å sette sammen delene til en PC. 

Av: Christian og Anders

  1. Prosessor (CPU) 

Når du har hovedkortet liggende foran deg ute av pakningen, kan prosessoren være en bra del å starte med. Når du tar den ut av pakningen, må du passe på å ikke ta på metallpinsene under. For å plassere den i riktig posisjon, må du se etter en liten trekant i hjørnet på CPU-en og på plassen til CPU-en. Du legger da CPU-en forsiktig og stødig ned i plassen, og passer på at ingen av “pinsene” under er feil plassert, da de kan bøyes. Når den ligger på plass, kan du ta trekke ned låsen. 

2. CPU-viften 

På hovedkortet rundt prosessor-holderen, er det fire skruehull, der du skal feste prosessorviften. Her er det viktig at man passer på at man ikke plasserer viften slik at strømledningen blir for kort. Skru fast med fire skruer. 

3. RAM (minne) 

Først åpner du låsene for RAM-sporene. Posisjoner så brikken direkte over sporet. Dytt brikken med noe kraft ned i sporet til du hører et klikk.  

4. M.2 SSD (lagring) 

Finn plassen til M.2 brikken. Sku løs og fjern skruen som er satt ring rundt på bildet. Hold brikken skrått på omtrent 30-45 grader med pinsene mot sporet de skal festes i, som vi ser i den andre ringen. Når den er plassert riktig, skal du så dytte den ned mot hovedkortet over skruehullet, og fest så skruen som skulle være der på plass igjen.  

5. Plassere hovedkortet i pc-kassen 

Gjør klar PC-kassen, ved å skru av sidepanelene. Deretter plasserer du I/O-skjoldet, en liten metallplate, som du får med i hovedkortboksen, på plassen sin. En enkel måte å finne denne plassen, er ved å se etter et hull i PC-kassen, plasser platen inn. Ikke bruk for mye kraft, for da kan platen brekke. Dytt med jevn kraft i alle hjørnene, helt til skjoldet sitter. Finn deretter fram skruene til å feste hovedkortet i PC-kassen, skruene ligger enten i esken til hovedkortet, eller så følger de med PC-kassen. Plasser hovedkortet slik at portene legges riktig i forhold til I/O-skjoldet. Skru deretter inn skruene i skruehullene, pass på at du ikke mister skruene under hovedkortet, dette vil gjøre at prosessen må gjentas. Skru ned alle skruene, helt til hovedkortet er helt fastmontert. 

Et I/O-skjold er en metallplate som beskytter portene på PC-en 

6. Koble til kabler 

I PC-kassen følger det med noen kabler, som er montert i kassen, dette er kabler som leder til vifter, USB-innganger og til av/på-knappen. Hvor disse kablene skal kobles til hovedkortet, varierer fra hovedkort, til hovedkort. Sjekk manualen som følger med hovedkortet ditt, og følg instruksjonene. 

7. Strømforsyning (PSU) 

Monter strømforsyningen din (PSU), ved å plassere den slik at av/på knappen og strøminngangen peker utover, og at viften på PSU-en peker nedover. Skru deretter PSU-en fast, med skruene som følger med i PSU-boksen. Om du har en ikke-modulær PSU, så vil strømledningene som skal kobles til hovedkortet, allerede være koblet til PSU-en, om du har en modulær PSU, så vil ledningen følge med i PSU-esken. Det skal gis strøm fra PSU-en til hovedkortet og komponentene i PC-en gjennom flere forskjellige kabler. Disse kablene er: ATX-tilkoblingen, som gir strøm til hovedkortet, dette er en 20, eller 24-pinners tilkobling. P4-tilkoblingen, som gir strøm til prosessoren, denne er tydelig merket CPU, P4-tilkoblingen har til vanlig fire pinner, men om du skal “trimme” prosessoren, så vil du trenge en åtte pinners tilkobling.  

8. Grafikkort (GPU) 

Når du skal montere grafikkortet, er det viktig å passe på at du skrur ut mange nok av brakettene på siden av kassen, slik at grafikkortet får plass og at ingen av inngangene blir blokkert. Når du har skrudd ut de nødvendige brakettene, så må du finne PCI-E-inngangen på hovedkortet ditt (rød sirkel rundt på bildet under). Deretter må du trykke inn en liten lås, så den klikker, da er sporet åpent. Plasser så grafikkortet slik at portene peker ut mot kassen og slik at tilkoblingspunktene er rettet mot PCI-E-inngangen. Etter det, dytter du tilkoblingspunktene inn i PCI-E-inngangen, helt til du hører at klikk, da har grafikkortet låst seg i inngangen. Når grafikkortet har låst seg, så skal låsen gå tilbake til sin opprinnelige posisjon. Etter dette, skrur du kortet fast, ved hjelp av brakettene på siden av kassen. Disse skruene skal følge med, enten i PC-kassen, eller med grafikkortets eske. Når alt dette er gjort, gjenstår det bare å koble til strømmen. Kabelen som skal brukes er en PCI-E tilkoblingskabel, med 6, eller 8(6+2) pinner, denne kabelen kobles inn foran, til høyre, på de fleste grafikkort, trykk kabelen inn, til du hører et klikk, da sitter den som den skal. 

9. Sette sammen kasse 

Skru på panelene på PC-kassen, foran og bak, med skruene som følger med i PC-kassen. 

10. Installere Windows  

Får å få en programvare på pc-en trenger du en annen Windows pc og en USB-minnepenn som er helst ikke er mindre enn 16GB. Grunnen til at du trenger en annen windows-PC, er at du må laste ned windows på den. Koble først til USB-minnepennen. Deretter går du inn på microsoft sine nettsider, på denne linken: https://www.microsoft.com/nb-no/software-download/windows10ISO. Der finner du filen, som du må laste ned. Når filen er lastet ned, kan du velge hvor du vil ha den, velg minnepennen som lagringsenhet. Etter at filen er lastet over på minnepennen, kan du fjerne den fra PC-en, du er nå klar til å starte din nye PC, for første gang. Koble minnepennen inn i en av PC-ens USB-innganger og skru på PC-en. Her er det vanlig å oppleve feil og problemer. Sjekk om alt er gjort riktig, prøv å endre på det du tror er feil. Om alt går som det skal, så ser du Windows starte opp, akkurat som på en vanlig PC. 

Å lage en PC, kan virke skremmende, men ved hjelp av disse stegene, er vi sikre på at du vil få det til. Når du bygger PC-en din selv får du stor valgfrihet, mye kunnskap om hvordan en PC fungerer og du sparer penger. Det er derfor ingen annen god unnskyldning enn: “gidder ikke”, for å lage sin egen PC, om du først trenger en PC. Hvis du lurer på noe mer spesifikt,  kan denne videoen være til hjelp: https://www.youtube.com/watch?v=IhX0fOUYd8Q  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.