Slutt på karakterbasert inntak for videregående

Oslos karakterbaserte inntakskrav kan står for fall! 

Oslos inntaksmodell er i dag 100% karakterbasert. Det innebærer at hele byen er et inntaksområde. Søkerne fordeles på utdanningsprogram og skoler med konkurranse basert på karakterer. Mesteparten av dagens ordning ble grunnlagt av bystyret i 2008, før dette hadde Oslo hatt ulike former for geografisk inntakssystem. 

Karakterer har siden 2009 vært den avgjørende faktoren til hvilken videregående skole ungdomselever kommer inn på. Dette har lenge vært omdiskutert. En av grunnene er at det tar skylden for forskjeller i skolen. I 2018 kom om lag 63% av elevene som søkte inn på sitt førstevalg og 18% hadde gode nok karakterer til å kunne velge fritt mellom alle skolene i Oslo. Høyre, Frp og Venstre er de største tilhengerne av karakterkravene i Osloskolen.  

Et problem med det karakterbaserte inntak i osloskolen er at det skaper store forskjeller mellom de skolene med høyt og lavt inntak. Ulsrud og Hersleb er en av disse skolene. Begge skolene finner man i Oslos østkant og har et inntakskrav på 3,2. Hersleb hadde i 2018, fire masseslagsmål.  

Det har enda ikke blitt besluttet hvilken inntaksordning som skal ta over for det karakterbaserte. Andelen elever som fullfører videregående er forskjellig mellom skolene, det kan variere fra over 90% og ned til 55% på de skolene med lavest andel. Inga Marte Thorkildsen vil ha et inntak basert på både karakterer og stykkprisfinansiering* og mener at dagens inntaksordning skaper for store forskjeller i Oslo-skolene.   

*stykkprisfinansiering – en økonomisk modell der produsenten får tilskudd av staten per vare produsert 

Kilder: https://www.utdanningsnytt.no/inntaksordning-osloskolen/oslo-skolene-kan-fa-ny-inntaksordning/133636 

https://www.aftenposten.no/osloby/i/3JoKlX/Neste-ar-kan-det-bli-slutt-pa-karakterbasert-opptak-i-Oslo-Disse-fem-modellene-skal-gi-svar-om-fremtidens-inntaksordning
https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/jenter-i-masseslagsmal-etter-blikking/3423539773.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.