Karakter kan få mindre å si?

Neste år kan karakterer få mye mindre å si ved inntak til videregående. Elever på Ris skole har delte meninger om den nye «blandingsmodellen» fra byrådet.

Av Harald, Jasmina og Teo

På Nydalen kommer ingen inn uten minst 5 i snitt, mens alle som søker på Ulsrud vil komme inn der.

Mange i 10-trinn kjenner sannsynligvis på stresset det siste halvåret fører til. Få en femmer der du har en firer, eller en firer der du har en treer. Hvordan ville du ha følt deg hvis karakterene ikke betydde så mye, og ikke spilte like stor rolle? Dette prøver Oslo byråd å innføre.

I dag er skolene som er vanskeligst å komme inn på, lukket for alle elever som har under 5 i snitt fra ungdomsskolen. Denne nye modellen vil gjøre at alle elevene har muligheten til å komme inn på alle skolene, sier Eidsvoll til Aftenposten. Byrådet mener ifølge Utdanningsnytt at en modell for inntak ikke alene løser problemet med segregerte skoler, men at elevens muligheter vil bli likere. Det nye inntaksmodellen går ut på at halvparten av elevene med høyeste karakter snitt blir tatt inn, mens resten tas inn fra grupper med ulikt karakternivå og, geografisk plassering.

Hvis den nye “blandingsmodellen” blir innført, vil bare halvparten plassene bli tildelt elever med høyest karakterer. Den andre halvparten vil gå til elever fordelt på fem ulike karakter nivåer. Snittet en elev har på slutten av ungdomsskolen vil altså hå mye mindre å si.

Selv om de fleste meningene om dette i media er negative, er det mange delte meninger blant elever på Ris skole. Flere mener dette hadde vært en god mulighet for de med et lavere snitt, men de fleste ble enige om at motivasjonen deres til skolearbeid ville vært svakere, dersom systemet faktisk gjald dem.

Elevene delt
Vi intervjuet flere elever, og dette var resultatet:

IMOT: Eirik sier dette: «jeg synes at dette forslaget ikke bør bli noe, det hadde egentlig bare ødelagt for de flinkere elevene som faktisk vil lære.
FOR: Saad mener at det nye systemet vil fungere, og at det vil gi bedre muligheter for flere elever.

Dette er fremdeles ikke en avgjort sak, og saken er avhengig av MDG sin stemme. Følg med!

UPDATE (1. juni): MDG har stemt nei til å innføre den nye modellen før neste valg, altså i 2023. Dermed blir dette ikke noe av for årets eller neste års 10. trinn.

Kilder:
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/y4MwaJ/det-paagaar-en-ekstrem-segregering-i-osloskolen-naa-er-det-paa-tide-aa-ta-grep
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/mrjxV4/byraadet-styrer-oslo-skolen-i-feil-retning
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/G32pbq/er-inntakssystemet-egentlig-problemet-i-oslo
https://www.aftenposten.no/oslo/i/Wj5P2r/mdg-kan-stanse-nytt-skoleopptak-i-oslo-stor-motstand-internt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.