Hvilket valgfag skal du velge?

Skoleåret nærmer seg slutten, og det er mange som lurer på hvilket valgfag de skal ha til neste år. Vi dro ned til Maj Holbye (rådgiver på Ris) og spurte litt rundt temaet.

Er det bedre å bytte valgfag eller beholde det samme i tre år karaktermessig?

Det viktigste med valgfag er at du trives, sier hun. Det er et fag du tar nesten for gøy. Hun sier også at trivsel er det viktigste og at karakterene kommer i andre rekke. Men hvis du ikke trives og vil bytte, må du tenke på at den karakteren du får blir din avsluttende karakter.

Dette bringer oss til det neste spørsmålet som de fleste elever stiller seg.

Er det bedre med tre 6‘ere i tre forskjellige valgfag enn med en 6’er i et fag gjennom tre år?

Hun svarer nei med en gang. Siden valgfag er et fag uansett hvilke du velger vil du kun få én karakter. Så om du har bestemt deg for å bytte valgfag, vil dine to/tre karakterer bli regnet et gjennomsnitt av. Sånn at hvis du for eksempel har en 3’er og en 5’er vil du få en sluttkarakter på 4.

***

Vi snakket litt videre med henne og hun ga oss generelle tips om valgfag. For eksempel som at du vil ha førsteretten på et valgfag hvis du har hatt det året før, men du har ikke nødvendigvis krav på å få bytte valgfag i det hele tatt. Med mindre det er plass der du søker. Dette kan gjelde fag som innsats for andre. Dette er det mest populære valgfaget for tiden og ble veldig fort fullt. Derfor var det mange som ikke fikk det de helst ville ha. Så vi bestemte oss for å gå rundt på skolen og sjekke hvor mange det faktisk er. Vi møtte tre jenter som het Nora(8C), Victoria(8B) og Kushana(8E). Dette er noe av det de sa:

Hvilke valgfag har dere?

Nora: Design og redesign.

Victoria: Design og redesign.

Kushana: Forskning i praksis

Var det første valget deres?

Nora: Nei, jeg hadde det som andrevalg, men jeg er ikke helt fornøyd. Jeg trodde det skulle bli veldig annerledes og jeg ville ikke anbefale det. Men det kan jo ha noe med meg som egenperson.

Victoria: Ja jeg hadde det, men jeg er heller ikke helt fornøyd. Jeg trodde ikke dette skulle være som en annen kunst og håndverks time, noe det er, men at vi skulle komme med ideene selv.

Kushana: Jeg hadde det som første valg fordi jeg liker naturfag. Men forskning i praksis var ikke sånn jeg forestilte meg. Jeg liker rett og slett ikke faget. Men det er mange i klassen som gjør det da.  

Vil du bytte til neste år?

Nora: Ja, jeg tror jeg skal bytte. Hvis jeg skal det, ville jeg uansett vurdert fagene Medier og informasjon eller Innsats for andre.

Victoria: Jeg har ikke så lyst til å bytte, men hvis jeg skulle det ville jeg valgt reiseliv.

Kushana: Jeg har veldig lyst til bytte, men jeg ville ikke byttet hvis jeg får dårligere karakter enn 5 i det jeg har nå. Hvis jeg absolutt måtte, ville jeg valgt Design og redesign.

***

Fra samtalen med dem, fikk vi følelsen av at det er mange som ikke klarer å velge det riktige valgfaget for seg første gangen. Så med det ønsker vi alle lykke til med å velge de nye i morgen.

Skrevet av Anna og Vilde

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *