Hva er artikkel 13, og hvorfor bør du bry deg?

Se for deg en fremtid uten memes, YouTube og internett generelt, slik du kjenner det i dag. Det har lenge vært debatt rundt de nye opphavsretts-reglene som EU nå har innført.  Konsekvensene vil ramme internettbrukere over hele Europa.

Av Christian og Anders

Disse reglene fikk nylig gjennomslag etter et valg som ble holdt i EUs hovedkvarter i Brussel. Det nye opphavsrettsreglementet inneholder flere ulike bestemmelser. De fleste EU-landene stemte ja til reglene, med unntak av Sverige, Finland, Luxemburg, Italia, Nederland og Polen. De to viktigste av disse er artikkel 11 og 13, som vil ha store konsekvenser for hvordan vi bruker internett. 

Artikkel 11 – «link tax» 

Artikkel 11 blir ofte kalt “Link tax”, altså Link-avgift ettersom at den i hovedsak omhandler nettopp en slik avgift. Artikkel 11 handler om at store plattformer som ønsker å vise en forhåndsvisning av nettsider ved deling av lenker må betale en avgift til nettsiden de vil vise innhold fra. Forhåndsvisningene, som kommer opp når du sender, eller mottar en link i for eksempel Facebook Messenger av en YouTube-video, kommer mest sannsynlig til å forsvinne med dette vedtaket. Dette er fordi at veldig mange plattformer ikke kommer til å ville betale denne avgiften. Da vil for eksempel Apple måtte betale avgift for å forhåndsvise linker i iMessage og Facebook må betale for å ha dette i Messenger og i Facebook generelt. Dette er fordi EU mener at disse forhåndsvisningene vil gjøre at folk ikke gidder å trykke på linkene, ettersom at de allerede har sett innholdet, og at trafikken da vil minske. Jeg mener at det er i realiteten ganske motsatt. Jeg ville ikke trykket på en link jeg ikke visste hva gikk til. Så det er større sjanse for nettsider å miste trafikk etter denne reglen blir implementert.  

Denne typen opphavsrettreglement har allerede blitt prøvd i Tyskland. Hvor dette ble en utrolig stor fiasko. Det endte med at blant annet Google News, som har mye forhåndsvisninger av nyhetsartiklene de linker til, ble fjernet totalt fra Tyskland av Google. Ettersom at Google nektet å betale avgiften. Det som ble konsekvensene av dette, var at sidene som hadde pleid å være linket til på Google News, mistet utrolig mange lesere og trafikk til sidene sine. Hvis denne reglen skal implementeres i alle EU-landene, er det veldig stor risiko for at mange plattformer som for eksempel google News fjerner tjenestene sine totalt i landene som er påvirket.  

Artikkel 13 – «Opplastningsfilteret»

Artikkel 13 blir kalt for opplastningsfilteret. Den baserer seg hovedsakelig på at internettplattformer må passe på at det ikke publiseres noe der som kan være opphavsrettsbeskyttet, eller ligne noe som er det. Dersom noen legger ut videoer på nettsider med mye brukergenerert innhold, er siden selv ansvarlige for at ikke materiale med opphavsrett blir publisert der. Dette vil føre til at nettsteder som YouTube, Reddit og Instagram, kan ende med å bli altfor kritiske til innholdet som publiseres der, ettersom at plattformen må holdes ansvarlig for det. Dette gjør også at nettstedet blir nødt til å utvikle egne automatiske opplastningsfiltre. Dette vil være veldig krevende og dyrt for sidene å utvikle. Disse restriksjonene kan føre til at siden med innholdet slutter å være tilgjengelig i land som har innført dette reglementet i enkelte tilfeller. Selv hvis det publiseres noe med opphavsrett på slike plattformer, og det fjernes raskt, vil det fremdeles kunne bli store konsekvenser for plattformene. Det er derfor det trengs opplastningsfiltre som passer på at ingen for muligheten til å publisere slike ting der. 

Artikkel 13 kommer på grunn av dette til å endre måten vi bruker internett på. Å publisere en video, eller et bilde på en av de store nettplattformene, vil nå bli mye vanskeligere. På YouTube og mange andre nettplattformer er veldig mye av innholdet brukergenerert, som coverversjoner av sanger, memes, reaksjonsvideoer, parodier, små klipp med musikk i bakgrunnen. Det betyr at du ikke har laget 100% av innholdet du legger ut. Dersom innhold som dette blir publisert, uansett hvor raskt det tas ned, risikerer plattformen der innholdet ble publisert, å bli saksøkt av de som eier opphavsretten.  

Hva med Norge? 

Norge er ikke en del av EU, så vi er ikke pålagt å godta alle regler de vedtar. Vi er derimot en del av EØS-Avtalen. Denne avtalen vil si at Norge er delvis i unionen, vi er ikke med og vedtar lovene, men vi kan også velge om vi skal innføre dem i Norge eller ikke. Vi har muligheten til å legge ned veto mot lovene. Norge bruker derimot sjeldent vetoretten på lover fra EU. Dette er fordi vi vil holde forholdene med EU-landene gode. Slike vetoer kan gjøre stemningen amper, og kan føre til at land velger å kutte handelsavtaler og liknende med Norge. Det er derfor stor sannsynlighet for at også Norge kommer til å iverksette disse lovene. Myndighetene har ikke tatt noe særlig stilling til dette enda. 

Makten går fra brukerne til de store selskapene

Det har vært utrolig mye kritikk av reglene på de fleste internettplattformer, så hvem er det egentlig som tar nytte av dem? Det er for det meste store firmaer som eier mye opphavssrettbeskyttet innhold som nyter godt av dette. De vil motta avgifter fra link fremvisninger fra artikkel 11. De vil også kunne gå til rettsak og kreve erstatninger hvis plattformer publiserer innholdet deres uten samtykke. Den industrien som har vist størst positivitet overfor reglene er musikkindustrien. Musikk brukes til veldig mye, særlig i videoer, som er en utrolig stor del av internett. YouTube har milliarder av videoer hvor en veldig stor andel av dem har musikk i bakgrunnen. YouTube har lenge hatt et system som gir eieren av musikken reklameinntekten for videoen hvor deres musikk brukes uten samtykke, eller muligheten til å ta ned videoen. Dette vil forsterkes veldig med de nye reglene, og parodier, covere og lignende vil bli nærmest umulig å publisere på YouTube. Dette musikk-opphavsrettsystemet til YouTube har også lenge vært ganske strengt. Det er eksempler hvor YouTuberen Pewdiepie sang Despacito og spilte gitar, som ble tatt ned av musikkprodusentene. En annen YouTuber ville teste systemet, så han la ut flere timer med et sort bilde og tom lyd som ble krevd opphavsrett fra flere musikkprodusenter som mente deres sang var brukt.  

Hva med memes 

Mye av kritikken rundt særlig artikkel 13 har vært rundt memes. Da EU først tok opp de nye opphavsrettsreglene i parlamentet, ble internettet veldig bekymret for særlig memes. Memes inneholder nesten alltid veldig mye opphavsrettsbeskyttet innhold, med utklipp fra ting som filmer. EU har nylig etter at reglene ble stemt ja for, spesifisert at de vil eksludere memes fra lovene ettersom at kritikken ble så stor. Dette er egentlig en god nyhet, men den vil ikke virke i realiteten. Mengden opphavsrettbeskyttet innhold som publiseres på internett er så stor at det ikke vil være mennesker som ser over det. “Roboter” eller filtre, vil ikke kunne klare å skille en meme fra et hvilket som helst annet bilde som bruker “stjålne” bilder.  

Det finnes en løsning 

Ettersom at disse reglene bare gjelder for land i EU, og de landene som har en EØS-avtale i Europa, så vil dette ha lite å si for de utenfor EU. En løsning for landene som er påvirket, er VPN. VPN står for “Virtuelt Privat Nettverk”. En VPN er en slags kamuflasje, som vil gjøre at du kan fremstå som en bruker i et valgfritt land, som for eksempel USA, der reglene ikke gjelder. Da får du alle de samme mulighetene som en amerikansk innbygger, og du blir dermed ikke påvirket av EUs nye regler. Et problem med VPN, er at du må betale penger for gode VPN-tjenester, og det er derfor en ekstra kostnad for brukere. 

EUs nye opphavsrettsregler er dårlige nyheter for alle de som bruker internett i Europa. Reglene vil i stor grad forandre måten folk kan uttrykke seg og bruke internett. Publisering av memes, egne videoer, bilder og annet medieinnhold, som kan ha spor av opphavsrettsbeskyttet innhold, blir bortimot umulig å publisere. En løsning for alt dette er VPN, men denne tjenesten koster penger. EUs nye reglement vil på denne måten påføre sine medlemslands innbyggere en ekstra kostnad for å bruke internett på vanlig måte. Alt i alt vil EUs nye regelverk styrke de store selskapene og svekke vanlige internett-brukere i Europa, og kanskje er det nettopp dette som er meningen?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *