Aktiv dødshjelp, hva er det?

Om du hadde vært alvorlig syk og visste du kom til å dø, men at det hadde tatt lang tid, ville du ha tatt livet ditt om du kunne fått hjelp fra leger og sykepleiere til å gjøre det?

Hva er det?

Aktiv dødshjelp er at man kan få hjelp fra leger og/eller sykepleiere til å begå selvmord. Dette er bare en mulighet om man har en medisinsk tilstand der man ikke blir frisk, sannsynligheten for å bli frisk er ekstremt liten, man har store medisinske lidelser eller man ikke klarer å leve et godt liv. 

Politisk

I Norge er ikke aktiv dødshjelp lovlig. Venstre mener veldig sterkt at det bør bli lovlig i Norge, mens KrF helt på andre siden av skalaen og mener det aldri bør bli lovlig. Resten av partiene er et sted mellom disse to. 

Det at aktiv dødshjelp ikke er lovlig i Norge, fører til at mange som ønsker dette drar til andre land der det er lovlig. Sveits er et av disse landene, og de fleste som drar til utlandet fra Norge for å få aktiv dødshjelp, drar til Sveits.

Etikk, Høyre, Feil, Etisk, Moralske, Integritet
Foto: pixabay @Tumisu

Etisk dilemma

Aktiv dødshjelp er et ekstremt stort etisk dilemma. Skal man ikke få bestemme over sitt eget liv? Blir det sett på som oppfordring? Gir det feil signaler å gjøre det lovlig?

Overlege Morten Horn, medlem i Rådet for legeetikk forteller NRK at debattene om dette temaet blir ofte vanskelige når utgangspunktet er enkelthistorier. Han mener legers rolle ikke er å hjelpe mennesker å ta sitt liv, men å hjelpe dem å finne glede og mening i livet til tross for sykdom.

Kilder/ les mer:

 https://www.nrk.no/nordland/torgeir-fikk-aktiv-dodshjelp-i-sveits-_-lege-mener-debatten-er-krevende-1.15186649

https://sml.snl.no/d%C3%B8dshjelp

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *