Coronautbrudd på Ris skole!

178 av 700 elever i karantene

På Ris skole er det til sammen 700 elever og ansatte. Status nå er at en koronabølge har gjort at 178 elever og 17 lærere sitter i karantene, og av de så er det 2 lærere og 3 elever som har fått påvist covid-19. At så mange elever og lærere har kommet i karantene har aldri skjedd før her på ris skole.

Hvordan kommer skolen til å håndtere dette videre mot julen?

For 8. trinn: vil det bli hjemmeskoleundervisning hele uken for disse klassene og kohortene: 8A kohort B, 8B, 8C, 8F

Kohort A, 8D, 8E og 8G har hjemmeskoleundervisning fra 1-4 time også vil de ha videre undervisning på skolen.

For 9. trinn: vil 9E ha hjemmeskole hele uken, men det vil også bli hjemmeskole for de andre klassene også grunnet fremmedspråk og valgfag:

Onsdag: 9ABC 1-2.t

Torsdag: 9DEFG 1-2.t + hele trinnet etter lunsj

For 10. trinn vil det se slik ut:

10a (hele klassen) har hjemmeskoleundervisning hele uken

Mandag: 10d,e,f,g (de kohortene som er på skolen) går elevene hjem til lunsj – undervisning der fra 5.time.

Tirsdag: 10a,b,c (de kohortene som er på skolen): går elevene hjem til lunsj- undervisning der fra 5.time.

Onsdag: hele trinnet hjemmeskoleundervisning valgfag 5-6.t

Fredag: hjemmeskoleundervisning for 10G

Utfordringer som kan oppstå:

Noen kan føle på at de ikke får lært nok som de ville vanligvis gjort hvis de hadde hatt undervisningen på skolen og ikke på teams. Det blir også mye å holde styr på, blant annet at du også må kunne finne ut av selv hvor oppgavene du skal gjøre i timen ligger og hva du skal gjøre osv. I tillegg vil det også bli veldig mye på en gang når man har hjemmeskole.  Alt fra innleveringer i samfunnsfag, til tekster i både norsk og engelsk, så det er ikke så lett.

Men det er jo også en del som mener at de synes hjemmeskole er bedre enn vanlig skole fordi de føler at de har forbedret snittet sitt mye. Og det er jo positivt for de det gjelder.

Jeg personlig mener at skolen bør stenge hvis det er såpass mange elever og lærere som må i karantene. I tillegg vil det jo også være med på å bremse spredningen av covid-19 som betyr at jo fortere vi gjør det, jo fortere kan vi ha vanlig skole igjen. Det kan jo oppstå mange problemer rundt det med å stenge skolen med en gang, men jeg tror nok det er det beste forslaget for å få slutt på spredningen av sykdommen og i tillegg kunne gå på skolen igjen som normalt.

Kilder: Brev fra rektor

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *