Farlig legalisering.

Debatten rundt legalisering av hasj har blitt stadig mer aktuell i Norge de siste årene. Noen hevder at legalisering vil bidra til å redusere kriminalitet og skape nye inntektskilder for staten, mens andre påpeker at det vil føre til økt bruk og misbruk, og dermed mer skade enn nytte. 

 Wikimedia Commons

Hasj er en av de mest vanlige ulovlige rusmidlene i landet og mange ungdommer og unge voksene bruker det regelmessig. Men ved å fortsette å forby hasj, så driver vi bare bruken av dette stoffet under jorden, uten å kunne kontrollere eller regulere det.  

Legalisering av hasj vil ha mange fordeler. For det første vil det kutte og redusere kriminaliteten knyttet til hasj. I dag risikerer mange å havne i fengsel for å selge/bruke hasj, noe som kan ødelegge livet deres. Legalisering vil fjerne denne risikoen og færre mennesker vil havne i fengsel for å ha brukt hasj. 

For det andre vil legalisering gjøre det lettere å kontrollere kvaliteten på hasjen som selges. I dag er det ingen som kontrollerer kvaliteten på hasj som selges på gaten, noe som kan føre til at folk får i seg skadelige stoffer. Legalisering vil gjøre det mulig for myndighetene å kontrollere kvaliteten på hasjen som selges, slik at folk kan være trygge på at det de bruker er sikkert. 

For det tredje vil legaliseringen av hasj skape inntekter for staten gjennom skatt på salg av hasj. I dag går alle inntektene fra salg av hasj til kriminelt arbeid, men legalisering vil kunne gjøre det mulig for staten å ha styr på produksjon og ta sin del av inntektene. Ved å legalisere hasj vil vi kunne regulere og kontrollere det bedre enn vi gjør i dag. Det er på tide å ta dette skrittet for å redusere skadevirkningene a hasjbruk og samtidig skape inntekter for staten. 

Myter og fakta om Cannabis FOTO: https://iogt.no/rusforebygging/rusforskning/cannabis-hasj-marihuana/myter-og-fakta-om-cannabis

Likevel, er det viktig å være klar over at legalisering ikke betyr at hasj vil være helt uten risiko. 

Helsemessig, vil legalisering av hasj føre til en rekke helseskader og negative påvirkninger ifølge Helsedirektoratet. Det kan forårsake økt hjertefrekvens, hodepine, økt blodtrykk, svimmelhet, økt appetitt, forvirring, hallusinasjoner og paranoia. Langvarig bruk av hasj kan også føre til økt risiko for lungeskader, hukommelsestap, øke risikoen for psykiske lidelser som depresjon og psykose. Og kan øke risiko for skole- og arbeids problemer. 

For det andre vil legalisering av hasj føre til økt belastning på helsevesenet. Selv om noen hevder at legalisering vil føre til at færre personer vil trenge behandling for hasjrelaterte problemer, så vil det fortsatt være behov for behandling og oppfølging av personer som utvikler avhengighet eller helseproblemer som følge av hasjbruk. Dette vil koste samfunnet mye penger, og det er ikke sikkert at staten vil kunne hente inn tilstrekkelige inntekter gjennom salg av hasj for å dekke disse kostnadene. 

Til slutt vil legalisering av hasj sende et uheldig signal til befolkningen om at det er greit å bruke narkotika. Dette er spesielt uheldig for ungdom som er i en sårbar fase av livet og som trenger tydelige og klare grenser. Ved å legalisere hasj vil vi signalisere at det er greit å bruke narkotika, og dette kan føre til at flere personer blir påvirket og dratt inn i rusmiljøet. Jeg mener at Norge ikke bør legalisere hasj av flere grunner.  

Stoffet er en farlig og skadelig substans som ikke bør brukes av noen. Det er en rekke helse- og sikkerhetsrisikoer forbundet med hasjbruk, og at det kan føre til fysiske og mentale helseproblemer. Risikoen for avhengighet og misbruk er høy, og at hasjbruk kan føre til problemer i forhold til jobb og utdanning. 

Økt hasjbruk kan føre til problemer i samfunnet som helhet. Det kan føre til økt kriminalitet og økt belastning på helsevesenet. Jeg mener også at hasjbruk kan føre til økt risiko for trafikkulykker og andre sikkerhetsproblemer. Som samfunn har vi allerede nok utfordringer knyttet til narkotikamisbruk og alkoholisme, og jeg tror ikke at vi bør legge til flere problemer ved å tillate hasjbruk. For å oppsummere mener jeg altså at legalisering av hasj ikke er veien å gå. 

No cannabis vector clip art
FOTO: https://freesvg.org/no-cannabis-vector-clip-art

Kilder:

https://forskning.no/alkohol-og-narkotika-rus-og-avhengighet/er-det-pa-tide-a-legalisere-cannabis-i-norge/1195681

https://iogt.no/rusforebygging/rusforskning/cannabis-hasj-marihuana/11-grunner-for-aa-beholde-forbudet-mot-cannabis-i-norge

https://www.nrk.no/valg/2021/partiguiden/nb/tema/rus/

https://forskning.no/alkohol-og-narkotika/hva-er-verst-for-helsa-narkotika-alkohol-eller-sigaretter/332123

https://www.weedensenteret.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *