Hva er prøvemuntlig?

Laget av: Andrea Drønen og Nicoline Rasch

I uke 6 er det prøvemuntlig for tiende trinn, men hvordan fungerer det egentlig? Her har du en kort og enkel forklaring av hvordan prøvemuntlig fungerer. 

48 timer før: 

Du blir på tirsdag trukket opp tilfeldig i et fag, og får beskjed klokken 09:00. Elevene jobber videre denne dagen med repetisjon i faget på skolen fra 09 til 14. 

24 timer før (forberedelsedel): 

På onsdag morgen trekker eller får utdelt oppgave/tema avhengig av hvordan oppgaven er formulert. Dette jobber du med fra 09 til 14, med veiledning fra faglærer. Ut ifra oppgaven skal du lage en presentasjon som skal være utgangspunkt for samtalen. VIKTIG: Denne presentasjonen bør ikke utgjøre mer enn 1/3 av hele eksamenstiden. Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag. 

Under eksamen: 

Gjennomføringen starter med presentasjonen du har laget, presentasjonen sitt innhold og form blir utgangspunkt for samtalen. Læreren kan stille spørsmål underveis i fagsamtalen. Husk! Læreren sitt mål er å finne ut av hva du kan, ikke hva du ikke kan. Det er samtalen etter presentasjonen som i hovedsak blir vurdert av sensor. 

Hvor lenge varer det? 

Du kan enten gå opp individuelt, i par eller i gruppe (ca. 3 elever). Lærerne oppfordrer til at du har prøvemuntlig alene, men hvis du ønsker kan du ha det i par eller i en gruppe. Er du usikker, kan du snakke med en lærer eller en faglærer i forkant. 

Hver elev får inntil 30 min på eksamen hver. Så dette betyr altså: Hvis du gjennomfører prøve muntlig eksamen individuelt så varer det i 30 min. Hvis du er i par, varer eksamen inntil 60 minutter til sammen. Og hvis du går i gruppe på for eksempel 3 så varer det i ca. 90 min (tid beregnet på antall elever). 

Tillatte hjelpemidler: 

Det er lov å ta med notater, manus, bilder, tegninger og lignende så lenge det ikke er kommunikasjonsmidler.  Men husk at det alltid er viktig at du ikke leser fra manus, derfor er det lurt å bare ha med seg bilder/statistikk slik at du ikke blir fristet til å lese fra notatene dine. 

Trenger du mer detaljert informasjon, har alle elevene i tiende får melding fra Inspektør Anette Døvre på Skolemelding. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *