Slik kan virusforskning føre til en superdødelig pandemi

Tenk deg om at det blir en ny pandemi, i stedet for at det er en 0,02% dødelighet, er det 60%. Hvis du er så heldig å overleve, så blir livet på jorden ikke lett. Tro det eller ei, et slikt virus er forsket frem på laboratorier!

Selv om du ikke blir syk og dør, vil samfunnet rundt deg kollapse. Hvis ingen tør å gå på jobb, hvem skal passe på strømmen eller matvarer til butikkene. Hvis strømmen går ut, hvordan skal du bruke internettet? Hvis internettet går ut, hvordan skal du vite om det er en pandemi og hvordan du skal overleve?  

60% er dødeligheten til H5N1-viruset, fugleinfluensa. Det er vanskelig å spre dette viruset fra fugler til mennesker, men det har blir forsket fram en menneskeskapt versjon av viruset, som smittes mye lettere. Hva hvis et slikt virus kommer ut av laboratoriene? Hva hvis den neste pandemien er menneskeskapt?  

Forskning på virus kan være livsfarlig

Dette er noe mange har tenkt på siden starten av covid-19 pandemien. Det finnes mange forskere som jobber med å endre egenskaper til virus, noen av disse endingene gjør også virus mer smittsomme. — Forskere som jobber med dette, mener at det kan hjelpe med å teste forskjellige vitenskapelige teorier, utvikle nye teknologier og finne behandlinger på infeksjonssykdommer, men det er også mange skeptikere som er imot gain of funtion forskning. 

Gain of function er medisinsk forskning som genetisk endrer virus og små organismer på en måte som kan forbedre de biologiske funksjonene til genproduktet. Dette kan innebære overførbarhet og dødelighet. https://www.vox.com/2019/2/17/18225938/biologists-are-trying-to-make-bird-flu-easier-to-spread-can-we-not

Returning to the Lab Amid COVID-19: Tips to Manage the Transition to  Reopening | Corning

Var covid-19 menneskeskapt? 

Det finnes flere Gain of function labber rundt over hele verdenen. Den mest kjente og største ligger i Wuhan Kina. På laben i Wuhan undersøkes det og modifiseres virus, der hensikten er å finne ut om mikrobene har potensial til å bli farligere, slik at man i så fall tidlig kan starte utviklingen av nye vaksiner. På grunn av denne forskningen er det en sjanse for at et modernisert virus kan komme seg ut av labben og utvikle seg til en epidemi, eller pandemi. Det er mange konspirasjonsteorier om at Covid-19 er laget på labben i Wuhan. https://forskersonen.no/covid19-immunforsvaret-kronikk/kan-koronaviruset-ha-blitt-skapt-av-mennesker/1861875

Folk tror at viruset kommer fra en flaggermus, som ble solgt i Wuhan.  De mener at viruset ble spredd fra dyret og mennesket som kjøpte det. Det er fult mulig at virus kan smitte fra flaggermus og menneske, er det fortsatt en veldig liten sjanse for at virus som er for dyr, påvirker eller smitter en annen art. Derfor tror mange at coronaviruset er laget på en labb. En forsker fra Danmark sa at “»Virusets «spike» – den avgjørende bit av overflateprotein som et koronavirus bruker til å invadere en celle – så tu til å være i stand til å binde seg tett til en menneskecelle-reseptor kalt ACE2. Dette kan være et bevis..:».” Dette er et bevis på at covid-19 kan være menneskeskapt i stedet for naturlig. 

Selv om det ikke et bekreftet om covid-19 er menneskeskapt eller ikke, er det flere tilfeller der menneskeskapte virus kan være farer for menneskeheten. Et resultat av slik forskning er blant annet modifiseringen av H5N1-viruset. H5N1, også kjent som fugleinfluensa er en smittsom virussykdom som hovedsakelig rammer fugler. Dette viruset har høy dødelighet, nær 100% hos fugler, men er vanskelig å smitte over til mennesker. Slik var det før H5N1-viruset ble modifisert til å være mer smittsomt mellom pattedyr, i dette tilfelle kan viruset også ramme mennesker, og dødeligheten er 60%.

https://www.science.org/content/article/exclusive-controversial-experiments-make-bird-flu-more-risky-poised-resume#:~:text=In%202011%2C%20Fouchier%20and%20Kawaoka,spread%20and%20plan%20for%20pandemics.  

Denne menneskeskapte varianten av viruset er et resultat av forskning som før ble ansett som så farlig, at den ikke kunne fortsettes. Nå fortsettes virusforskningen, etter et 4 års stopp, og Virus-varianten er i et laboratorium, men hva ville skjedd ved en lekkasje? Hvis noen hadde blitt smittet av et slikt virus, og situasjonen hadde utviklet seg til en pandemi, ville mer en halvparten av mennesker dødd.  

Bilder fra Unsplash

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *